Living House - interior

Vidljivo je da se radi o kompaktnom prostoru sa naglašenim rasporedom ravnomjernoga doziranja dnevnog svijetla po cijelom prostoru obitavanja. Bijela boja sama po sebi će prenijeti i rasporediti iluminaciju po svim tamnijim , manje dostupnim mjestima. Pod, parket, hrast. Toplina i svježina drveta po kome hodamo. Namještaj, pretežno tamni materijali, izvanredno se uklapaju u bjelinu zidova. Kombinacija boja, raspored prostorija i namještaja nam daje naslutiti da će biti užitak provoditi vrijeme u ovakvom riješenom prostoru. Prije svega poštovana je funkcionalnost, sklad, izgled i naravno ekonomičnost prostora.

Galleria immagini

Contact the designer

Dichiaro di aver letto e accettato i termini e le condizioni per la privacy redatte da syncronia.com. Rilascio inoltre il consenso a fornire i miei dati personali secondo quanto stabilito nelle direttive sulla privacy. Informazioni sulla privacy