Vita Regalo, housing elderly people

Vita Regalo, housing elderly people
Project: VITA REGALO Dit ontwerp bevat een vernieuwend concept voor ouderenzorg dat uitgaat van een “moderne oudere”, die een eigentijdse opvatting heeft over zijn (haar) leven en dit binnen dat leven zonder concessies gerealiseerd wil zien. Een 70-plusser die zelfstandigheid en vrijheid van handelen volstrekt normaal vindt en als er op een gegeven moment behoefte komt aan hulp en zorg zich niet wil laten leiden door politiek opgeworpen beperkingen. Voor deze moderne oudere is Vita Regalo ontwikkeld. Een woonzorgconcept waar de eigen regie centraal staat, ook als de noodzaak voor hulp en zorg zich aandient. Het unieke van Vita Regalo is dat het een comfortabele wijze van wonen combineert met een optimale mogelijkheid voor zorg. Er hoeven geen compromissen te worden gesloten. Wooncomfort en eigen regie staan voorop en als het nodig is, is alle zorg voorhanden. This design includes an innovative concept for elderly care which is based on a "modern older", which has a contemporary conception of his (her) life, and it wants to see implemented within that living without concessions. A 70+ person who finds independence and freedom of action normal and if there will at some point need of help and care refuses to be guided by politics raised limitations. Just for this modern older Vita Regalo is developed. An assisted living concept where individual control is central, as well as the need for help and care arises. The uniqueness of Vita Regalo is that it combines a comfortable way of living with an optimal opportunity for care. Do not compromise to be reached. Comfort and personal control are paramount and if necessary, all the care is also available. Design: 2014-2015; architect ir. Dick Meulenbelt Contractor: Stuurgroep Vita Regalo


Mercoledì, Ottobre 7, 2015 - 12:56

Galleria immagini

Contact the designer

Dichiaro di aver letto e accettato i termini e le condizioni per la privacy redatte da syncronia.com. Rilascio inoltre il consenso a fornire i miei dati personali secondo quanto stabilito nelle direttive sulla privacy. Informazioni sulla privacy