Vita Regalo, housing elderly people

Vita Regalo, housing elderly people

Project: VITA REGALO

Dit ontwerp bevat een vernieuwend concept voor ouderenzorg dat uitgaat van een “moderne oudere”, die een eigentijdse opvatting heeft over zijn (haar) leven en dit binnen dat leven zonder concessies gerealiseerd wil zien. Een 70-plusser die zelfstandigheid en vrijheid van handelen volstrekt normaal vindt en als er op een gegeven moment behoefte komt aan hulp en zorg zich niet wil laten leiden door politiek opgeworpen beperkingen. Voor deze moderne oudere is Vita Regalo ontwikkeld. Een woonzorgconcept waar de eigen regie centraal staat, ook als de noodzaak voor hulp en zorg zich aandient. Het unieke van Vita Regalo is dat het een comfortabele wijze van wonen combineert met een optimale mogelijkheid voor zorg. Er hoeven geen compromissen te worden gesloten. Wooncomfort en eigen regie staan voorop en als het nodig is, is alle zorg voorhanden.Wednesday, October 7, 2015 - 12:56

Image gallery

Contact the designer

I declare that I have read and accept Syncronia's Terms of Use and Privacy Policy. I therefore give Syncronia permission to publish and use my personal data, as outlined in the aforementioned policy.Privacy information