portfolio MEULENBELTcad+

portfolio MEULENBELTcad+
Information DOELSTELLING ARCHITECTUUR Het ontwerpen, adviseren en realiseren van projecten met een zo hoog mogelijke kwaliteit in zowel esthetische, functionele als technische zin. Binnen CAD+ wordt naar een brede integrale aanpak gestreefd met heldere uitgangspunten in concept, uitwerking en samenwerking op basis van degelijkheid en betrouwbaarheid. Er wordt een tijdloze architectuur ontworpen, gebaseerd op omgevingsfactoren, programma van eisen en budget. Er zijn geen vooringenomen standpunten en er wordt grote waarde gehecht aan een open dialoog tussen opdrachtgever en andere bij het bouwproces betrokken disciplines.

Thursday, August 17, 2017 - 15:05

Image gallery

Contact the designer

I declare that I have read and accept Syncronia's Terms of Use and Privacy Policy. I therefore give Syncronia permission to publish and use my personal data, as outlined in the aforementioned policy.Privacy information